Sprawdź pocztęSprawdź pocztę    Napisz do nasNapisz do nas    Mapa serwisuMapa serwisu            
Szkoła Podstawowa
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach

AktualnościO SzkoleDla nauczycieliDla rodzicówDla uczniówRada PedagogicznaPomoc pedagogicznaDokumentyGazetka szkolnaUroczystościWydarzeniaWycieczkiSportKonkursy_TurniejeGaleriaŚwietlicaBibliotekaDZIENNIK UONET+Kontakt

Jesteś tu: Strona głównaAktualności

Dla Wszystkich Mam :)

2020-05-26 

Kliknij aby zobaczyćWytyczne GIS, MZ i MEN

2020-05-25 

   

     W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.
 

Kliknij aby zobaczyć


Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

 

więcej na stronie > MENHarmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

2020-05-20 

Kliknij aby zobaczyć

 

     Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
     

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 

Terminy uzupełnienia wniosków
 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
     

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 

więcej > na stronie MEN

 


Zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

2020-05-20 

   Kliknij aby zobaczyć 

 

     Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.


Harmonogram egzaminów
 

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

 

więcej > na stronie MENINFORMACJE DLA RODZICÓW

2020-05-18 

Kliknij aby zobaczyć

Kliknij aby zobaczyć

 

   Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

 

W związku z powyższym należy do dnia 20.05.2020 – do godz. 12.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do oddziału i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych oraz deklaracji korzystania z konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły.

 

Druki deklaracji oraz oświadczeń są umieszczone w załączniku.

 

Po wypełnieniu deklaracji oraz oświadczenia i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy: sekretariat@sppiescirogi.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

 

W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w oddziale przedszkolnym oraz dzieci klas I-III.

 

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce  DLA RODZICÓW.

 

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. Informuję także, że będzie kontynuowane nauczanie na odległość.

 

Szanowni Rodzice,

 

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Księcia Józefa Poniatowskiego

 

 Poniższe dokumenty można pobrać również w zakładce DLA RODZICÓW


Deklaracja dla rodziców I-III
Deklaracja dla rodziców VIII
Oświadczenia dla rodziców klasy I-III
Oświadczenia dla rodziców klasy VIII

 

do górydo góry