Sprawdź pocztęSprawdź pocztę    Napisz do nasNapisz do nas    Mapa serwisuMapa serwisu            
Szkoła Podstawowa
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach

AktualnościO SzkoleDla nauczycieliDla rodzicówDla uczniówRada PedagogicznaPomoc pedagogicznaDokumentyGazetka szkolnaUroczystościWydarzeniaWycieczkiSportKonkursy_TurniejeGaleriaBibliotekaDZIENNIK UONET+Kontakt

Jesteś tu: Strona głównaAktualności

INFORMACJA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2014-09-29 

     Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z  bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków mFunduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

   Formy świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin to pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze finansowym.

     Obecnie dotacje na ten cel uzyskuje 31 podmiotów, w tym na terenie województwa  mazowieckiego m.in. Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka,  Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.

 

     Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne są na stronach:
 

  • Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/
    w zakładce: Działalność/ Pokrzywdzeni przestępstwem,
     
  • http://pokrzywdzeni.gov.pl/
     
  • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.mazowieckie.pl/ w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw 

 

 Wodne harce

2014-09-25 

      

     Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre, ale w pamięci uczniów wciąż jeszcze malują się obrazy ze słonecznych wakacji. Aby zachęcić młodzież do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz zdrowego stylu życia, wychowawcy klas pierwszych gimnazjum Bożena Majewska oraz Dorota Sierzputowska zorganizowały wyjazd na baseny termalne do Mszczonowa.

 

więcej >Spotkanie z policjantem

2014-09-23 

     Kliknij aby zobaczyć

 

     We wrześniu zaczął się kolejny rok szkolny, a w pobliżu szkół i na drogach do nich pojawiły się dzieci i młodzież, które pojedynczo lub w grupach będą korzystać z przejść dla pieszych, poboczy, jezdni oraz środków komunikacji.
 

więcej >Przed wielu laty ten chłopiec żył...

2014-09-22 

     

     W dniu 20 września grupa młodzieży z parafii świętej Katarzyny w Nasielsku      wyruszyła na szlak pielgrzymkowy do Przasnysza i Rostkowa, pod czujnym okiem  pani katechetki Marioli Zychory i ks. Kamila Kowalskiego, aby poznać bliżej osobę  świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. 

 

więcej >Pokazy strażaków

2014-09-18 

     Kliknij aby zobaczyć   

      W dniu 18 września 2014r. przy współudziale druhów strażaków z OSP  w Nasielsku odbyła się lekcja dotycząca bezpiecznych zachowań dla uczniów kl. 0-III szkoły podstawowej.

 

więcej >do górydo góry